نویسنده = عزیزا... طاهری
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقش چینه‌‏شناسی سازند تیرگان در آب‌دهی چاه‌های آب در شمال و شرق بجنورد

دوره 35، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-108

10.22108/jssr.2019.116167.1091

فیروز شکیبا؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری