نویسنده = علی کدخدائی ایلخچی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تغییرات نرخ‌های انباشت رسوب سازند زاکین از طریق بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای در چاه‌های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22108/jssr.2020.120178.1130

امید فلاحت خواه؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی