نویسنده = حمیدرضا پاکزاد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تمرکز عناصر سنگین Mn, Pb, Cu, Ag, Zn ,Sr, Co, Cd و Ni در پهنه‌های ماسه‌ای پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 35-46

زینب علی‌نیایی؛ مهرداد پسندی؛ حمیدرضا پاکزاد


2. ترکیب و منشأ ماسه‌های آبرفتی و بادی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-82

حمیدرضا پاکزاد؛ محمدعلی مکی زاده؛ مهرداد پسندی؛ زینب علی نیا


4. بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-102

هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری


5. رخساره هاوعناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه)

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 137-154

حمیدرضا پاکزاد؛ محمد حسین مروت