نویسنده = محمدرضا وزیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 35-54

محمد داستانپور؛ محمدرضا وزیری؛ ابراهیم محمدی


2. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

دوره 25، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 87-116

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور