نویسنده = علی بهرامی
تعداد مقالات: 7
1. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین‌ پایانی- کربنیفر‌آغازین، برش تیل آباد، شمال شرق شاهرود، البرز شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/jssr.2020.119411.1120

طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف