نویسنده = محمد قویدل سیوکی
تعداد مقالات: 5
3. پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-82

رقیه روزگار؛ عباس صادقی؛ محمد قویدل سیوکی


4. پالینو استراتیگرافی رسوبات دونین درناحیه هوتک واقع در شمال کرمان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-32

محمد قویدل سیوکی؛ مونا مهدویان


5. پالینواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پیشین در جنوب ناحیه فاضل آباد (خولین دره)، جنوب شرق گرگان

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-24

محمد قویدل سیوکی؛ مریم السادات حسین زاده مقدم