نویسنده = نصرالله عباسی
تعداد مقالات: 2
1. سیستماتیک بقایای مهره‌داران غار کتله خور، استان زنجان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 51-70

شهریار بهزادیان؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ نصرالله عباسی