نویسنده = فاطمه واعظ جوادی
تعداد مقالات: 6
4. معرفی دو گونه جدید Williamsonia iranica sp. nov . و sp. nov. Ginkgoites persica

دوره 28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-34

فاطمه واعظ جوادی