نویسنده = محمد حسن کاظم زاده
تعداد مقالات: 2
1. زیست چینه‌‏نگاری سازند آب دراز در برش چینه‏‌شناسی شیخ (شمال شرق بجنورد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتون

دوره 32، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-6

10.22108/jssr.2016.21134

محمد حسن کاظم زاده؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ هرمز قلاوند