نویسنده = بهنام رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1388، صفحه 17-39

حامد زندمقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ بهنام رحیمی