نویسنده = محمد حسین مروت
تعداد مقالات: 1
1. رخساره هاوعناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه)

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 137-154

حمیدرضا پاکزاد؛ محمد حسین مروت