نویسنده = رقیه روزگار
تعداد مقالات: 1
1. پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-82

رقیه روزگار؛ عباس صادقی؛ محمد قویدل سیوکی