نویسنده = مصطفی یوسفی‎راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند رسوب‌گذاری و تغییرات اقلیم در توالی کواترنر پلایای میقان

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-34

مصطفی یوسفی‎راد؛ حسین رحیم پور بناب؛ لیلا عبدی؛ محسن میر محمد مکی