نویسنده = قمرناز دارابی
تعداد مقالات: 1
1. بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-36

عباس صادقی؛ قمرناز دارابی