نویسنده = لیلا رمضانی دانا
تعداد مقالات: 1
1. فرامینیفرای آگلوتینه فاقد پیچش میوسن زیرین برش دوبرادر، جنوب شرق قم

دوره 31، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-68

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا