نویسنده = مهرنوش رفیعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تغییرات سطح نسبی آب دریا در فرآیندهای دیاژنزی و الگوی انباشتگی رسوبات سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس

دوره 31، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 33-50

مهرنوش رفیعی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ حسن اشراقی