نویسنده = مهدی صرفی
تعداد مقالات: 3
3. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 63-86

مجتبی امیری؛ حسین رحیم پور؛ اشکان اسدی؛ مهدی صرفی