نویسنده = پیمان رضایی
تعداد مقالات: 5
1. مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمزدر جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22108/jssr.2020.118294.1111

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی