کلیدواژه‌ها = الیگوسن
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 35-54

محمد داستانپور؛ محمدرضا وزیری؛ ابراهیم محمدی