کلیدواژه‌ها = پیرولیز راک اول
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی کمیت، کیفیت و تحولات مواد آلی موجود در سازند گورپی در ناحیه لرستان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-16

ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهه زارعی