کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی : کرتاسه زیرین
تعداد مقالات: 1
1. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

دوره 25، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 87-116

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور