کلیدواژه‌ها = میدان نفتی مارون
تعداد مقالات: 4
1. بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-36

عباس صادقی؛ قمرناز دارابی


2. چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

دوره 30، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-20

جلیل جعفری؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ احمد میرمرقابی؛ رضا موسوی حرمی؛ شهرام آورجانی


4. داده‎های بیومارکری نمونه‎های نفت خام و بیتومن استخراج‎شده از سنگ‎های منشاء واقع در میدان نفتی مارون

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 69-88

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمد حسین آدابی؛ بهرام علیزاده