کلیدواژه‌ها = کامپانین
تعداد مقالات: 2
1. زیست‌چینه‌نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 47-61

غلامرضا میراب شبستری؛ ناصر رئیس السادات؛ مهنازالسادات امیرشاهکرمی؛ فرح جلیلی


2. زیست‌چینه‌نگاری روزن بران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در شمال شرق جهرم

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 89-102

جهانبخش دانشیان؛ لیلا فضلی؛ داریوش باغبانی