کلیدواژه‌ها = مدلهای ساختمانی و پتروفیزیکی
تعداد مقالات: 1