کلیدواژه‌ها = چینه نگاری سکانسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگاره انحراف معیار گاما در مطالعات چینه‌نگاری سکانسی، سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22108/jssr.2020.120559.1133

سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب


2. تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟ - سانتونین) در شمال باختری دشت آبادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22108/jssr.2020.120331.1131

نواب خدائی؛ پیمان رضائی؛ جواد هنرمند؛ ایرج عبدالهی فرد


5. مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-50

حمزه مهرابی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محبوبه امیدوار؛ حامد حاجی مشهدی


6. میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-40

عزیزاله طاهری؛ حسن سرادقی