کلیدواژه‌ها = گلوسی فانجیتس
تعداد مقالات: 1
1. اثر رخساره ها و اهمیت محیطی اثر فسیل ها در سازند آیتامیرحوضه کپه داغ

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 41-62

محمود عاشوری؛ محمود شرفی؛ اسدالله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی