کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 6
2. الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-150

10.22108/jssr.2019.115696.1085

نشمیل ظاهری؛ یونس خسروی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ عباسعلی زمانی


6. بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-102

هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری