کلیدواژه‌ها = پلایای گاوخونی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تمرکز عناصر سنگین Mn, Pb, Cu, Ag, Zn ,Sr, Co, Cd و Ni در پهنه‌های ماسه‌ای پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 35-46

زینب علی‌نیایی؛ مهرداد پسندی؛ حمیدرضا پاکزاد


2. ترکیب و منشأ ماسه‌های آبرفتی و بادی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-82

حمیدرضا پاکزاد؛ محمدعلی مکی زاده؛ مهرداد پسندی؛ زینب علی نیا