کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی : فرسایش و رسوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان فرسایش وتولید رسوب‌ حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل­های FSM ، MPSIAC و ایستگاه رسوب‌سنجی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-48

شیرین محمدیها؛ حمیدرضا پیروان؛ سید رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا؛ رضا بیات