کلیدواژه‌ها = تنگ چنارباشی
تعداد مقالات: 1
1. شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران ‌

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 97-104

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ سید علی معلمی