کلیدواژه‌ها = کانی‌های سنگین
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب و منشأ ماسه‌های آبرفتی و بادی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-82

حمیدرضا پاکزاد؛ محمدعلی مکی زاده؛ مهرداد پسندی؛ زینب علی نیا