کلیدواژه‌ها = پابده
تعداد مقالات: 2
2. بایوستراتیگرافی نانوفسیل­های آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-78

سید علی آقانباتی؛ محمد پرندآور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد پرندآور