کلیدواژه‌ها = بایوستراتیگرافی
تعداد مقالات: 3
1. بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-36

عباس صادقی؛ قمرناز دارابی


2. بایوستراتیگرافی نانوفسیل­های آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-78

سید علی آقانباتی؛ محمد پرندآور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد پرندآور


3. بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-82

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی