کلیدواژه‌ها = سازند لشکرک
تعداد مقالات: 1
1. محیط ‏های رسوبی و چینه‏ نگاری سکانسی نهشته ‏های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-32

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی