کلیدواژه‌ها = دیرینه جغرافیای زیستی- دیرینه اقلیم‌شناسی- کواترنر
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-94

نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی آبادیان