کلیدواژه‌ها = پیوستگی رسوبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-128

10.22108/jssr.2017.21140

مرضیه فیاضی بروجنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ محمد خانه باد


2. بررسی تغییرات طولی اندازه ذرات و ترکیب رسوبات در رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور)

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-56

10.22108/jssr.2016.20864

حسام کاویان؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی