کلیدواژه‌ها = سازند داریان
تعداد مقالات: 5
4. شواهد چینه‌نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین‌شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس

دوره 32، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-86

10.22108/jssr.2016.21135

ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ داود مرسل نژاد


5. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 63-86

مجتبی امیری؛ حسین رحیم پور؛ اشکان اسدی؛ مهدی صرفی