کلیدواژه‌ها = رودخانه مولید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-128

10.22108/jssr.2017.21140

مرضیه فیاضی بروجنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ محمد خانه باد