موضوعات = هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی نقش چینه‌‏شناسی سازند تیرگان در آب‌دهی چاه‌های آب در شمال و شرق بجنورد

دوره 35، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-108

10.22108/jssr.2019.116167.1091

فیروز شکیبا؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری


3. تکامل ژئوشیمیایی آب شور سازندی مخزن گازی مزدوران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-56

10.22108/jssr.2019.114104.1074

مهدی میری؛ رحیم باقری؛ محمد رضا اخلاقی؛ فرزاد ستوهیان


5. بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

دوره 33، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-128

10.22108/jssr.2017.21140

مرضیه فیاضی بروجنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ محمد خانه باد