دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، بهار 1394 
2. بررسی روند رسوب‌گذاری و تغییرات اقلیم در توالی کواترنر پلایای میقان

صفحه 13-34

مصطفی یوسفی‎راد؛ حسین رحیم پور بناب؛ لیلا عبدی؛ محسن میر محمد مکی


6. تعیین الگوی تراکمی شکستگی‌های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون

صفحه 91-105

مهدی خشنودکیا؛ حسن امیری بختیار؛ حیدر بصیری؛ حسن امیری بختیار؛ خیرالله نورائی نژاد