اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 630
تعداد پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش 249
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 94

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 128439
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 123380
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 879 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 833 روز
درصد پذیرش 47 %