1. رسوب‌شناسی و ژئوشیمی توفا و ارتباط آنها با هیدروشیمی چشمه‌ها به همراه مثالی از توفای آبگرم کلات- شرق حوضه کپه داغ

فاطمه گلیج؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ سید رضا موسوی حرمی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104840.1018

چکیده
  رسوبات توفا کربنات­های غیردریایی حاصل از چشمه­های آب شیرین با عمق کم، درجه حرارت کم تا سرد و وضعیت جریانی عمدتاً کم‌انرژی و توفاهای ناحیه آبگرم یکی از نمونه­های تیپیک این گونه رسوبات هستند. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی به شناسایی هفت رخساره سنگی آتوکتونوس و آلوکتونوس منجر شده است. حضور پوشش­های تقریباً متراکم گیاهی در حاشیه ...  بیشتر

2. خاستگاه رسوبات سیلیسی‌آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا

سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ پیمان رضایی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ مهدی جعفرزاده؛ مهدی مسعودی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 18-40

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21621

چکیده
  توالی مختلط سیلیسی‌آواری - کربناته با محتوای عمدتاً آذرآواری گروه نخلک در ایران مرکزی ازنظر سنگ‌شناسی در تریاس ایران منحصربه‌فرد بوده است و شباهت‌هایی را تنها با توالی آق‌دربند در شمال‌شرق ایران نشان می‌دهد. گروه نخلک مرکب از سه سازند الم، باقروق و اشین است. شواهد پتروگرافیکی سازند باقروق نشان می‌دهد وجود دانه‌های گراولی کربناته ...  بیشتر

3. تأثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)

رعنا پرورش؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ علیرضا پیریایی؛ محمد حسین اصیلیان

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21646

چکیده
  برای بررسی تأثیر گنبد نمکی بر رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در تاقدیس کورده، سه برش در نزدیکی گنبد نمکی کورده برداشت و مطالعه شده است. سازند سروک در این سه برش، ضخامت‌های 25 (نزدیک به گنبد)، 90 و 185 متر (دورتر از گنبد) دارد که بیشتر از لایه‌های سنگ آهک تشکیل شده است. براساس آنالیز رخساره‌ای و ویژگی‌های سنگ‌شناختی، 10 ریزرخسارة ...  بیشتر

پالئواکولوژی
4. رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون

محمد علی حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مرتضی جمالی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21285

چکیده
  تشخیص اثر رسوبات بادی در رسوبات دریاچه‌ای عامل مهمی جهت بازسازی تغییرات محیطی و همچنین شناخت فراوانی و زمان توفان‌های گردوغبار دیرینه است. بر اساس آزمایش مغناطیس‌سنجی، شکل منحنی‌های توزیع اندازۀ ذرات و دیگر عوامل دانه‌بندی، به‌علاوۀ سنگ‌نگاری، ما حضور اجزای رسوبی بادی در توالی رسوبی دو مغزۀ 2/6 و 8/6 متری در دریاچۀ هامون، شرق ایران ...  بیشتر

تخصصی
5. محیط رسوبی و چینه‌‏نگاری سکانسی نهشته‌‏های ژوراسیک میانی: مطالعه موردی از برش ناویا در غرب بجنورد، غرب کپه داغ

ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21133

چکیده
  با تکیه بر خصوصیات رخساره‏ای و شکل هندسی لایه‏ها در توالی سیلیسی آواری سازند کشف رود (ژوراسیک میانی) در برش ناویا دو مجموعه رخساره‏ای رودخانه‏ای و دلتایی شناسایی شده است. در توالی رودخانه‏ای 10 رخساره سنگی Gmm, Gt, Sm, Sp, St,Sr, Sh, Fm, Fl) (Gcm, و چهار عنصر ساختاری SG)، SB، CS و (FF شناسایی شد. توالی دلتایی نیز شامل بخش بالایی پیشانی دلتا، بخش انتهایی ...  بیشتر

6. بررسی تغییرات طولی اندازه ذرات و ترکیب رسوبات در رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور)

حسام کاویان؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20864

چکیده
  حوضه آبریز ماروسک با مساحتی برابر87/131 کیلومتر مربع در شمال غرب شهرستان نیشابور قرار دارد. رودخانه بقیع به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی این حوضه آبریز با طولی معادل 1/20 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام مطالعات رسوب شناسی تعداد 32 نمونه رسوب از وسط کانال فعال رودخانه برداشت شده است که پس از خشک شدن توسط روش غربال خشک جهت دانه‌بندی ...  بیشتر

7. کاربرد پوشش‌های میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه‏ای از نهشته‌های کربناته عضو 1 و2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی

اسداله محبوبی؛ ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 35-56

چکیده
    نهشته‏های کربناته عضو 1 و 2 گروه میلا در البرز مرکزی (کامبرین میانی) که در این تحقیق سازند ده صوفیان نامیده می‏شود، در برش‏های شهمیرزاد، تویه دروار، میلاکوه و ده ملا مورد مطالعه قرار گرفته است. این نهشته‏ها در چهار کمربند رخساره­ای یک رمپ کربناته شامل محیط­های عمیق حوضه­ای، رمپ خارجی (توالی‏های ساب تایدال عمیق)، رمپ میانی (توالی‏های ...  بیشتر

8. ارتباط گلاکونیت‌زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغ

محمود شرفی؛ اسدا... محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 19-36

چکیده
    دو فرآیند دیاژنزی گلاکونیتی شدن و تشکیل سیمان کلسیتی و ارتباط آنها با تغییرات سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در حوضه کپه داغ مورد بررسی قرار گرفته است. واحد ماسه سنگ تحتانی، شامل تناوبی عمدتاً از ماسه سنگ و بین لایه‌های شیل- آهک و واحد شیل فوقانی، دو بخش عمده رسوبات این سازند را تشکیل ...  بیشتر

9. ‌خاک‌های دیرینه (پالئوسل)، انواع و ویژگی‌های آن در سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

سیده مریم مرتضوی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ مهدی نجفی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-32

چکیده
  سازند شوریجه (ژوراسیک پسین-کرتاسه پیشین) در نواحی شرقی و جنوب شرقی حوضه رسوبی کپه داغ، شامل رخساره‌های آواری است که به سمت نواحی مرکزی و غربی حوضه، لایه‌های تبخیری و کربناته نیز در توالی رخساره‌ای این سازند مشاهده می‌گردد. علاوه بر رخساره‌های فوق، خاک‌های دیرینه مختلفی نیز در این سازند شناسایی شده که بر اساس برتری نسبی شش فرآیند ...  بیشتر

10. بررسی میزان فرسایش وتولید رسوب‌ حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل­های FSM ، MPSIAC و ایستگاه رسوب‌سنجی

شیرین محمدیها؛ حمیدرضا پیروان؛ سید رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا؛ رضا بیات

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 31-48

چکیده
         چکیده   فرسایش خاک و رسوب­زایی یکی از مسائل مهم زیست محیطی مطرح در جهان است و خسارات زیادی برای حیات و اکوسیستم بر جا می‌گذارد . به منظور حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش و کاهش رسوب‌زایی درحوزه آبخیز ایوانکی و به علت عـدم وجـود آب‌بنـد و مخـزن در حــوزه‌ که بتوان حجم کل رسوبدهی سالانه را بر اساس آن تعیین نمود، برای برآورد میزان ...  بیشتر

11. اثر رخساره ها و اهمیت محیطی اثر فسیل ها در سازند آیتامیرحوضه کپه داغ

محمود عاشوری؛ محمود شرفی؛ اسدالله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 41-62

چکیده
          سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در حوضه رسوبی کپه داغ در شمال خاوری ایران گسترش دارد. این سازند عمدتا از ماسه سنگ، شیل، سیلتستون و چند افق کربناته تشکیل شده است. در رسوبات سیلیسی آواری سازند آیتامیر، کاهش محسوسی در میزان آشفتگی زیستی در طبقات گلی در مقایسه با طبقات ماسه سنگی مشاهده می شود. بر اساس مطالعه اثرفسیل های این ...  بیشتر

12. فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی

علی کدخدائی ایلخچی؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم پور بناب؛ رحیم کدخدایی ایلخچی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
           چکیده   فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان در میدان پارس جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله مهمترین این فرآیندها تشکیل سیمان انیدریت­ است که بصورت لایه­ای، پویکیلوتوپیک، پرکننده تخلخل و فراگیر، ندولی و بلورهای پراکنده، پرکننده شکستگی و رگچه­­ای گسترش یافته است. این بافتها طی مراحل ...  بیشتر

13. چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ

اسدا... محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ مهدی نجفی؛ بتول ریوندی؛ محمد وحیدی نیا

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 89-110

چکیده
          بتول ریوندی، دانشجوی دکتری زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   مهدی نجفی، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   سیدرضا موسوی حرمی، استاد گروه زمین شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد *   اسدا... محبوبی، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   محمد وحیدی نیا، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد     چکیده   سازند ...  بیشتر