1. زیست چینه‌نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ در نهشته‌های الیگوسن- میوسن از سازند قم

مهناز امیرشاه کرمی؛ مونا نعیمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20873

چکیده
  نهشته های الیگوسن-میوسن سازند قم با ضخامتی متغیر در نواحی ایران مرکزی، کمان ماگمایی ارومیه دختر و سنندج-سیرجان برجا گذاشته شده است. براساس زیست چینه نگاری روزن داران کفری بزرگ در رسوبات برش کهک از سازند قم در ارومیه دختر، 4 زون زیستی تجمعی از روزن داران در اشکوبهای روپلین، چاتین، آکی تانین و بوردیگالین شناسایی شده است که جنس ها و گونه ...  بیشتر

2. زیست‌چینه‌نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود)

فرح جلیلی؛ ناصر رئیس السادات؛ مهنازالسادات امیرشاهکرمی؛ غلامرضا میراب شبستری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 47-61

چکیده
    به منظور مطالعات زیست چینه‏نگاری نهشته‏های کرتاسه بالایی (کامپانین بالایی- ماستریشتین) یک برش واقع در 50 کیلومتری شمال بیرجند و در مجاورت روستای شوشود به ضخامت 740 متر اندازه­گیری و نمونه­برداری گردیده است. مرز بالایی با یک قاعده کنگلومرایی و به صورت ناپیوسته است. برش مورد نظر بیشتر از سنگ آهک، سنگ آهک بایوکلاستی، سنگ آهک ماسه­ای ...  بیشتر