نویسنده = حمیدرضا پاکزاد
ترکیب و منشأ ماسه‌های آبرفتی و بادی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 28، شماره 3، آبان 1391، صفحه 65-82

حمیدرضا پاکزاد؛ محمدعلی مکی زاده؛ مهرداد پسندی؛ زینب علی نیا


بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

دوره 27، شماره 3، آبان 1390، صفحه 83-102

هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری


رخساره هاوعناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 137-154

حمیدرضا پاکزاد؛ محمد حسین مروت