بررسی تمرکز عناصر سنگین Mn, Pb, Cu, Ag, Zn ,Sr, Co, Cd و Ni در پهنه‌های ماسه‌ای پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ زینب علی‌نیایی

دوره 30، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 35-46

چکیده
           حوضه پلایای گاوخونی واقع در جنوب شرق اصفهان از دو محیط دلتایی و دریاچه پلایایی تشکیل شده است. این پلایا شامل پهنه ­ های ماسه‌ای، گلی و نمکی است. در غرب پلایا تپه­های ماسه­ای گسترش دارند. اجزای تشکیل­دهنده رسوبات ماسه­ای بادی را خرده سنگ­های آندزیت، داسیت، توف، گرانیت، شیست، گنیس، سنگ آهک فسیل­دار، ماسه سنگ و کانی­های کوارتز ...  بیشتر

ترکیب و منشأ ماسه‌های آبرفتی و بادی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

حمیدرضا پاکزاد؛ محمدعلی مکی زاده؛ مهرداد پسندی؛ زینب علی نیا

دوره 28، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 65-82

چکیده
   پلایای گاوخونی واقع در 130 کیلومتری جنوب شرق اصفهان از پهنه‌های ماسه‌ای، گلی و نمکی تشکیل شده است. این پلایا شامل دومحیط دلتایی و دریاچه پلایایی است . در غرب آن تپه‌های ماسه‌ای به طول حدود 45 کیلومتر گسترش دارند. اجزاء تشکیل دهنده رسوبات ماسه‌ای بادی و آبی را خرده سنگ‌های آندزیت، داسیت، توف، گرانیت، شیست، گنیس، سنگ آهک فسیل‌دار، ...  بیشتر

مطالعه غلظت‌های کل و قابل تبادل فلزات سنگین Ag, Sr, Ni, Mn و Cu در پهنه گلی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

هاجر رحیمی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی

دوره 28، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 65-96

چکیده
    پلایای گاوخونی با وسعت حدود 520 کیلومتر مربع واقع در فرودست رودخانه زاینده رود شامل سه پهنه اصلی گلی، ماسه‌ای و نمکی می­باشد. نهشته‌های گلی این پلایا بیشتر در دلتای زاینده رود و در زیر لایه نمکی گسترش دارند. رسوبات دانه ریز پلایای گاوخونی به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه، سنگ شناختی و وجود معادن سرب و روی در حوضه آبریز و نیز عبور ...  بیشتر

بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری

دوره 27، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 83-102

چکیده
          چکیده   سنگ­های دربرگیرنده کانسار سرب و روی معدن ایرانکوه عمدتاً سنگ­های کربناتی کرتاسه و شیل ژوراسیک است. نهشته­های ژوراسیک در منطقه، شامل شیل ­ های خاکستری تیره، شیل زیتونی و ماسه سنگ می­باشند که سنگ­های کربناتی کرتاسه با دگرشیبی زاویه­دار بر روی آن­ها قرار می­گیرند. کانه­زایی عمدتاً در نهشته­های کربناته صورت پذیرفته ...  بیشتر

رخساره هاوعناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه)

حمیدرضا پاکزاد؛ محمد حسین مروت

دوره 27، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 137-154

چکیده
    نهشته های آبرفتی حاشیه رودخانه زاینده رود با ضخامت 3-4 متر در محدوده قورتان – ورزنه،را نهشته های به طرف بالا ریز شونده گراولی، ماسه ای و گلی تشکیل می دهند.این نهشته ها شامل ده رخساره رسوبی گراول ماتریکس پشتیبان (Gmm)، گراول دانه پشتیبان (Gcm,Gci)، گراول دانه پشتیبان با لایه بندی افقی (Gh)، گراول با لایه بندی مسطح (Gp)، گراول با لایه بندی ...  بیشتر

رخساره ها و فرایند های رسوبگذاری نهشته‌های مخروط افکنه ای بخش پایینی حوضه رودخانه زاینده ‌رود، جنوب شرق اصفهان

حمیدرضا پاکزاد؛ عبدالحسین امینی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 113-132

چکیده
    در رسوبات عهد حاضر جنوب شرق اصفهان مجموعه های رخساره‌ای نهشته های جریانی خرده‌دار(deposits (debris-flow، جریانی رودخانه‌ای(stream–flow deposits) ، دریاچه‌ای(depoits (lake و حاشیه ای رودخانه‌ای(overbank deposits)  قابل تفکیک می‌باشند. نهشته های جریانی خرده‌دار را دو رخساره گراولی (Gms) و ماسه گلی توده‌ای (Sms) تشکیل می‌دهند. نهشته های جریانی رودخانه‌ای ...  بیشتر