محیط ‏های رسوبی و چینه‏ نگاری سکانسی نهشته ‏های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-32

چکیده
  نهشته‏ های تخریبی عضو 5گروه میلا در البرز مرکزی که در این تحقیق  سازند لشکرک نامیده می‏شود در برش‏های شهمیرزاد، تویه دروار و ده ملا جهت تعیین محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است. ادغام داده‏های رسوب‏شناسی و ایکنولوژیکی در نهشته‏های خلیج دهانه‏ای تحت تأثیر امواج و دریایی باز سازند لشکرک، ...  بیشتر

محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 37-68

چکیده
    سازند شیرگشت در بلوک کلمرد در ایران مرکزی به طور غالب از نهشته‌های کربناته و سیلیسی آواری تشکیل و در محیط‌های رسوبی متنوعی از پهنه‌های جزر و مدی، لاگون، حاشیه ساحلی- سد، دور از ساحل- شلف و رمپ کربناته ته‌نشین شده است. با توجه به خصوصیات رخساره‌ای، طرح برانبارش، شکل هندسی لایه‌ها، توالی آواری موجود به 5 مجموعه آواری شامل پهنه‌های ...  بیشتر

رخساره‌های سنگی، پیوستگی رسوبی و ترکیب رسوبات در رودخانه صدخرو (غرب سبزوار)

سهیلا قلعه نوئی؛ محمد خانه باد؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
            رودخانه صدخرو در شمال روستایی به همین نام و در غرب سبزوار از حوزه آبریزی به مساحت 321/66 کیلومتر مربع منشا می‌گیرد و با طی مسافت 5/16 کیلومتر به دشت می‌رسد. این رودخانه از نوع ب ریده بریده و با بار بستر گراولی است. انواع رخساره‌ های موجود از گراول ماتریکس پشتیبان ( Gmm )، گراول دانه پشتیبان ( Gcm )، ماسه توده‌ای ( Sm ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

جلیل جعفری؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ احمد میرمرقابی؛ رضا موسوی حرمی؛ شهرام آورجانی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
      سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‏ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی زون‏های پایینی سازند آسماری در چاه‏های شماره 281، 342 و 312 میدان مارون بر اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، ...  بیشتر

بررسی رخساره­های الکتریکی مخزنی در قالب واحدهای جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی

رضا موسوی حرمی؛ رضا رضایی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی؛ علی کدخدائی ایلخچی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
         سرشت­نمایی مخزن و تشخیص فاکتورهای اصلی کنترل­کننده کیفیت مخزنی سهم مهمی در ارائه یک تصویر واقعی از ویژگی‏های مخزن دارد. در این مطالعه با بررسی مجموعه ­ ای از داده ­ های نمودارهای چاه‏پیمایی مخزن و خوشه‏بندی آنها براساس اصول و روش‏های ریاضی و آماری، رخساره‏های الکتریکی مخزن برای ماسه‏های سفت سازند ویلسپی در پنج چاه مربوط ...  بیشتر

چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه

رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ هدی باوی؛ حامد زند مقدم

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 23-38

چکیده
  .       هدی باوی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   اسدالله محبوبی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   رضا موسوی حرمی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   حامد زند مقدم، استادیار گروه زمین‏شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان     چکیده   جهت مطالعه ریز رخساره‏ها و چینه‏نگاری سکانسی سازند ...  بیشتر

مکانیزم تشکیل، محیط رسوبی و دیاژنز آنکوئیدهای سازند جمال (پرمین پسین) در ناحیه بجستان، خراسان رضوی

رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ اسداله محبوبی؛ مهناز صباغ بجستانی

دوره 29، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 92-106

چکیده
              بر اساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی سه لایه غنی از آنکوئید در سازند جمال که در شمال بجستان (جنوب غرب استان خراسان رضوی) رخنمون دارد، شناسایی شده است. در این مطالعه انواع آنکوئیدها، میکروفاسیس و دیاژنز لایه‌های غنی از آنکوئید بررسی شده است. بر اساس شواهد پتروگرافی آنکوئیدهای مورد مطالعه اغلب کروی تا بیضوی با هسته‌هایی از ...  بیشتر

پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل

ئارام بایت گل؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
            عضو شیلی سازند لالون ( کامبرین زیرین) در بلوک طبس ایران مرکزی دارای رخساره‌های حاوی پوشش‌های میکروبی متنوعی است که در محیط­های دریایی کم عمق تشکیل شده‌اند. گسترش پوشش‌های میکروبی معمولا ناشی از تغییر شرایط محیطی از دریایی نرمال به محیط‌های محافظت شده با شوری و تبخیر بالا است. استروماتولیت‌های سازند لالون در رخساره‌های ...  بیشتر

ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد

حامد محمدیان؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ئارام بایت گل

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
    سازند آیتامیر(آلبین-سنومانین) در حوضه رسوبی کپه‌داغ دارای اثرفسیل‌های گوناگون و چندین افق پرفسیل است. این اثرفسیل‌ها حاوی الگوهای رفتارشناسی متنوع شامل پناهگاهی، تغذیه‌ای، گریزینگ، تعادلی، پیچ و تاب خورده، هم‌زیست شیمیایی و فراری هستند. انواع افق‌های پرفسیل را می‌توان بر اساس تفاوت در خصوصیات رسوب‌شناسی، پالئواکولوژیکی ...  بیشتر

لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور

داود دهنوی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ فرزین قائمی؛ فرخ قائمی

دوره 27، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 17-38

چکیده
    در این مطالعه آنالیز رخساره‌های سنگی به منظور تفسیر محیط رسوبی و موقعیت تکتونیکی منشا نهشته‍های سیلیسی-آواری الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ واقع در شمال نیشابور انجام گرفته است. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی 14 رخساره سنگی و 4 عنصر ساختاری در ضخامتی حدود 160 متر شده اند. رخساره های سنگی در 3 گروه دانه درشت (Gmg,Gcm,Gmm,Gh,Gp,Gt)، ...  بیشتر

پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمالدر شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی

مهناز صباغ بجستانی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرایی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
    برش مورد مطالعه در 10 کیلومتری شمال شهر بجستان در کوه قراول قرار گرفته است. ضخامت سازند جمال در این منطقه 349 متر اندازه گیری شده است که شامل سنگ آهک و دولومیت است. مرز زیرین با سازند سردر به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. بر اساس مطالعات پتروگرافی در سازند جمال پنج نوع دولومیت ریز بلور زینوتاپیک A، ریز تا متوسط بلور ایدیوتاپیک P،  متوسط ...  بیشتر

مدل ایکنولوژیکی نهشته‌های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی

ئارام بایت کل؛ اسدا... محبوبی؛ محبوبه حسینی برزی؛ رضا موسوی حرمی

دوره 26، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 43-68

چکیده
    نهشته­های مخلوط آواری-کربناته سازند شیرگشت، به سن اردویسین، در دو برش کوه عاشقان و کوه راهدار، واقع در زیرپهنه کلمرد در ایران مرکزی دارای مجموعه متنوعی از آثار فسیلی هستند. گسترش ایکنوفاسیس­ها اساساً وابسته به شرایط محیط رسوبی از جمله نوع رسوب، مواد غذایی در دسترس، میزان اکسیژن و سطح انرژی است. نهشته­های سازند شیرگشت در ...  بیشتر

آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان

حامد زند مقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی

دوره 25، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 1-18

چکیده
    رسوبات کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان به ضخامت متوسط 50 متر در بین رسوبات سیلیسی آواری قرمز رنگ سازند داهو و نهشته های کربناته سازند کوهبنان قرار گرفته است. جهت تفسیر محیط رسوبی این واحد سنگی سه برش گزوئیه، کتکوئیه و داهوئیه واقع در شرق زرند اندازه گیری شده است. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی منعکس کننده یک پتروفاسیس کنگلومرایی و ...  بیشتر

منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران

حامد زندمقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ بهنام رحیمی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 17-39

چکیده
     دو برش گزوئیه و داهوئیه (الگو) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان به ضخامتهای 227 و 240 متر جهت تفسیر منشاء نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو به سن کامبرین پیشین انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. اطلاعات حاصل از مجموعه رخساره های سنگی، عناصر ساختاری و داده های پتروگرافی موید رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو در ...  بیشتر