1. مطالعه ژئوشیمیایی سنگهای منشا نفت در میدان نفتی آغاجاری بر اساس داده های راک ایول

بهزاد خانی؛ محمدحسین حیدری فرد؛ بهرام علیزاده؛ علی کدخدائی؛ نرگس عدالتی‌منش

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 87-102

چکیده
  در این مطالعه 40خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده، گورپی،کژدمی و گدوان میدان نفتی آغاجاری مورد آنالیز راک‌ایول قرار گرفته است.به منظور شناسایی شرایط محیط رسوبگذاری سازندهای مورد مطالعه، به 4زون تقسیم شده‌اند که زون‌های A(سازند کژدمی-187) و C‌(سازند کژدمی-140)بیانگر شرایط احیایی‌تر همراه با حضور مواد آلی دریایی و زون‌های D‏ ‌(سازند ...  بیشتر

2. اعتبارسنجی و مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ΔLogR در ارزیابی محتوای ماده آلی سنگ‌های منشاء: مطالعه موردی از سازند پابده میدان نفتی مارون

بهرام علیزاده؛ خالد معروفی؛ محمدحسین حیدری فرد

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
    سنگ‌های منشاء از چگالی کمتری نسبت به دیگر لایه‌ها برخوردار بوده و از طرفی سرعت عبور موج، تخلخل و مقاومت بیشتری را نشان می‌دهند. بنابراین می‌توان از نگاره‌های چاه‌پیمایی به­منظور شناسایی این سنگ‌ها و بعنوان شاخصی جهت تعیین توان هیدروکربنی آنها استفاده نمود. این مهم معمولاً بوسیله روش‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی مصنوعی و ...  بیشتر

3. مدل‌سازی بلوغ حرارتی، تاریخچه زایش هیدروکربن و فرسایش سازند آغاجاری میدان نفتی بینک در جنوب ایران

بهرام علیزاده؛ مرضیه فولادوند

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 41-52

چکیده
     در این مطالعه مدلسازی حرارتی توسط نرم افزار مدلسازی پارس (Pars Basin Modeler, PBM) که اطلاعات چینه شناسی، گرادیان ژئوترمال حال و دمای سطحی فعلی به آن ارائه شده است، انجام و به دنبال آن کالیبراسیون مدل به کمک داده­های پیرولیز راک ایول و انعکاس ویترینایت صورت پذیرفت.  مدل‌های Tmax و Easy RO%  نشان دهنده ورود سازندهای گورپی، لافان و کژدمی ...  بیشتر

4. داده‎های بیومارکری نمونه‎های نفت خام و بیتومن استخراج‎شده از سنگ‎های منشاء واقع در میدان نفتی مارون

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمد حسین آدابی؛ بهرام علیزاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 69-88

چکیده
  میدان نفتی مارون یکی از مهمترین میادین نفتی ایران در جنوب فروافتادگی دزفول شمالی در کمربند چین‎خورده زاگرس است که تحت مطالعه ژئوشیمی آلی قرار گرفته است. 23 نمونه بیتومن استخراج شده از سازندهای مخزن و منشاء گرو، گدوان، داریان، کژدمی، سروک، گورپی و پابده از چاه‎های متفاوت میدان نفتی مارون برای اولین بار انتخاب و با دستگاه کروماتوگرافی ...  بیشتر

5. مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ‌های منشأ احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ‌سفید، جنوب‌غرب ایران

بهرام علیزاده؛ محدثه جانباز؛ مسعود شایسته؛ سید حسین حسینی باغسنگانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
    در این مطالعه 45 خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده و کژدمی میدان نفتی رگ­سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد آنالیز راک­ایول قرار گرفته است. نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن در این میـدان غالبـاً از نوع II است. مقـدار قـابـل تـوجه S2 جـذب شـده توسـط ماتریکـس در سـازندهای پابده mgHC/gr rock) 4-5/2) و کژدمی mgHC/gr ...  بیشتر