1. ساخت نگار کل کربن آلی (TOC) از داده ­ های چاه­پیمایی به کمک تکنیک الگوریتم­ ژنتیک در میدان نفتی اهواز

مسعود شایسته؛ علی کدخدایی؛ هدی عبدی زاده

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 95-110

چکیده
      یکی از پارامترهای مهم ژئوشیمیایی، مقدار کل کربن آلی (TOC) می­باشد که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن­زائی سنگ منشاء استفاده می­شود. اندازه­گیری این پارامتر مستلزم انجام آزمایشات ژئوشیمی بر روی کنده­های حفاری می­باشد که پرهزینه و وقت­گیر بوده و انجام آن بر روی تعداد محدودی نمونه صورت می­گیرد. در این مطالعه از فن­آوری الگوریتم‌های ...  بیشتر

2. مطالعه و بررسی سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی مسجد سلیمان به روش پیرولیز و مدلسازی حرارتی

میر حسین موسوی؛ حسن امیری بختیار؛ حسن امیری بختیار؛ مسعود شایسته؛ سحر عبدل زاده؛ مسعود غلام آل محمد؛ نیما مسلم زاده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 65-84

چکیده
         میر حسن موسوی، استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان *   حسن امیری بختیار، دکتری زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   مسعود شایسته، کارشناس ارشد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   سحر عبدل زاده، کارشناس ارشد گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان   مسعود غلام آل محمد، کارشناس ...  بیشتر

3. ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزائی سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی آغاجاری

حسن امیری بختیار؛ حسن امیری بختیار؛ محمدرضا کمالی؛ سحر عبدل زاده؛ مسعود شایسته؛ میرحسن موسوی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 43-56

چکیده
        سحر عبدل زاده، کارشناس ارشد نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   محمد رضا کمالی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت تهران *   حسن امیری بختیار، دکتری، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   مسعود شایسته، کارشناس ارشد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   میر حسن موسوی، استادیار گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...  بیشتر

4. مدل‌سازی دو بعدی سیستم هیدروکربوری میادین گچساران و بی‌بی‌حکیمه

محمد حسین حیدری فرد؛ مسعود شایسته؛ محمد معین پور؛ ارسلان زینل زاده

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 111-124

چکیده
             چکیده   عناصر و فرایندهایی که موجب تشکیل منابع نفتی شده به عنوان سیستم هیدروکربوری شناخته می‌شود. در این مطالعه مدل‌سازی حوضه جهت بررسی فرایندهای سیستم هیدروکربوری در میدان‌های گچساران و بی‌بی‌حکیمه در جنوب ایران، مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه تاریخچه تدفین و حرارتی دو چاه از میدان گچساران و دو چاه از میدان ...  بیشتر

5. مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ‌های منشأ احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ‌سفید، جنوب‌غرب ایران

بهرام علیزاده؛ محدثه جانباز؛ مسعود شایسته؛ سید حسین حسینی باغسنگانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
    در این مطالعه 45 خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده و کژدمی میدان نفتی رگ­سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد آنالیز راک­ایول قرار گرفته است. نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن در این میـدان غالبـاً از نوع II است. مقـدار قـابـل تـوجه S2 جـذب شـده توسـط ماتریکـس در سـازندهای پابده mgHC/gr rock) 4-5/2) و کژدمی mgHC/gr ...  بیشتر