نویسنده = سید حمید وزیری
تعداد مقالات: 2
1. زیست ­ زون­بندی روزن ­ بران رسوبات کربونیفر ­ زیرین در برش ولی ­ آباد (البرز شمالی) و مقایسه آن با حوضه نامور و دینانت بلژیک

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 103-118

مریم ناز بهرام منش؛ دانیل وچارد؛ بهرام نجفیان؛ کیوان زند کریمی؛ سید حمید وزیری


2. محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی)

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-58

داوود جهانی؛ گلاره بابایی خو؛ محمدحسین آدابی؛ گلاره بابایی خو؛ سید حمید وزیری