1. زیست ­ زون­بندی روزن ­ بران رسوبات کربونیفر ­ زیرین در برش ولی ­ آباد (البرز شمالی) و مقایسه آن با حوضه نامور و دینانت بلژیک

مریم ناز بهرام منش؛ دانیل وچارد؛ بهرام نجفیان؛ کیوان زند کریمی؛ سید حمید وزیری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 103-118

چکیده
           نمونه ­ برداری و مطالعه سیستماتیک از سازند ­ های مبارک ودزده بند در برش ولی ­ آباد، منجر به شناسایی94 گونه از روزن‌بران کربونیفر پیشین در قالب 32 جنس و10 خانواده گردید. با در نظر گرفتن روزن ­ بران 7 زیست ­ زون معرفی شده و با ناحیه تیپ اشکوب ­ های تورنزین و ویزئن تطابق داده شد. سازند مبارک در برش مورد نظر از نظر سنگ‌شناسی از سنگ ­ ...  بیشتر

2. محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی)

داوود جهانی؛ گلاره بابایی خو؛ محمدحسین آدابی؛ گلاره بابایی خو؛ سید حمید وزیری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 43-58

چکیده
              رخنمون سازند روته (پرمین بالایی ) در ناحیه سیبستان جهت تعیین رخساره‌ها و محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند روته به ضخامت 5/196 متر از آهک‌های نازک لایه تا توده‌ای خاکستری رنگ تشکیل شده است و در آن تعداد 11 میکروفاسیس شناسایی شده است که در 4 کمربند رخساره‌ای دریای باز، سد ، لاگون و پهنه جزر و مدی ...  بیشتر