زیست چینه نگاری
1. چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21620

چکیده
  به‌منظور چینه‌شناسی و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده بر مبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدودة تتیس، یک برش چینه‌شناسی در زون ایذه واقع در تاقدیس گورپی مطالعه‌شده قرار گرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، 672 متر و از لحاظ لیتولوژی به 4 واحد شیل ارغوانی (25/106متر)، واحد مارن و آهک پایینی (75/50 متر)، آهکی ...  بیشتر

2. میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند دالان در چاه شماره X در میدان گازی پارس جنوبی

بهرام موحد؛ محمد حسین آدابی؛ رقیه فلاح بگتاش؛ علی کدخدایی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 21-50

چکیده
           سازند دالان به سن پرمین به همراه سازند کنگان به سن تریاس به عنوان بزرگترین مخزن گازدار در منطقه زاگرس و خلیج فارس، حدود 50 درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده‌اند. سازند دالان با رخساره کربناته و تبخیری مابین سازند تخریبی فراقون در پایین و کربنات­های کنگان در بالا قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی میکروفاسیس­ها ...  بیشتر

3. بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 69-82

چکیده
    به منظور مطالعه بایوستراتیگرافی سازند گرو در ناحیۀ لرستان مرکزی، یک برش تحت­الارضی در تاقدیس نفت در جنوب کرمانشاه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ستبرای حفاری شدۀ سازند گرو در این برش 485 متر است و از نظر سنگ­شناسی از سنگ آهک رسی و مارن خاکستری تیره تشکیل شده است. در این پژوهش در مجموع 1150 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعات ...  بیشتر

4. معرفی لوله‌های زیستی‌ کرم‌های پرتاران در سازند د ِ برسو (ایران مرکزی)

محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حمید کمالی سروستانی؛ سید مسعود موسویان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 21-30

چکیده
         حمید کمالی سروستانی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی *   عباس صادقی، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   محمد حسین آدابی، استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   سید مسعود موسویان، دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی     چکیده   بررسی پلی‌کائت‌ها در سازند دبرسو به شناسایی سه جنس Glomerula ، Rotulispira ، Rotularia ...  بیشتر

5. کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a

فرنازالسادات شوشتریان؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود لطف پور

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 39-68

چکیده
   سازند ایلام (سانتونین-کامپانین) که یکی از سنگ مخزن های نفتی در حوضه زاگرس است، از رخساره های کربناته تشکیل شده است. در این مطالعه در دو برش سطح الارضی (در تاقدیس کبیرکوه و تاقدیس پیون) و یک برش تحت الارضی (چاه دانان- a ) مجموعاً 6 میکروفاسیس تشخیص داده شده است. این میکروفاسیس ها در محیط لاگون تا دریای عمیق ته نشین شده اند. تعداد 446 مقطع ...  بیشتر

6. مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران

پریسا غلامی؛ محمد حسین آدابی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 51-72

چکیده
    سازند سروک، با سن کرتاسه میانی (آلبین-تورونین)، در حوضه زاگرس و در جنوب غربی ایران گسترش دارد و به طور عمده از کربنات و مقدار کمتری شیل و مارن تشکیل شده است. این سازند دومین سنگ مخزن کربناته مهم در منطقه زاگرس است. برای بررسی تأثیر فرایندهای دیاژنزی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی بر خصوصیات مخزنی سازند سروک، از داده­های پتروگرافی ...  بیشتر

7. کاربرد ژئوشیمی در مطالعه دیاژنز و خصوصیات‎ رسوبی سازند سروک در یال شمالی و جنوبی کوه میش، منطقه گچساران

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمد حسین آدابی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 21-42

چکیده
        چکیده   سازند سروک از گروه بنگستان یک سکانس کربناته ضخیم لایه در حوضه زاگرس است که در یال شمالی و جنوبی کوه میش در منطقه گچساران از نظر ژئوشیمی رسوبی مطالعه شده است. ضخامت نهشته‎های کربناته سازند سروک در یال شمالی 252 متر و در یال جنوبی 348 متر است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره‎ای نشان می‎دهد که سازند سروک در یک رمپ کربناته ...  بیشتر

8. میکروفاسیس ، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، زاگرس مرتفع

مریم میرشاهانی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 49-70

چکیده
    سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، در زاگرس مرتفع (جنوب غرب ایران) با 360 متر ضخامت از سنگ آهک و دولومیت تشکیل شده است. مطالعات پتروگرافی  و آنالیز رخساره ای نشان میدهد که کربناتهای سورمه متشکل از 16 رخساره میکروسکوپی است که در قالب 4 کمربند رخساره ای جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز در یک پلاتفرم رمپ کربناته  نهشته شده است. شواهد پتروگرافی ...  بیشتر

9. داده‎های بیومارکری نمونه‎های نفت خام و بیتومن استخراج‎شده از سنگ‎های منشاء واقع در میدان نفتی مارون

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمد حسین آدابی؛ بهرام علیزاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 69-88

چکیده
  میدان نفتی مارون یکی از مهمترین میادین نفتی ایران در جنوب فروافتادگی دزفول شمالی در کمربند چین‎خورده زاگرس است که تحت مطالعه ژئوشیمی آلی قرار گرفته است. 23 نمونه بیتومن استخراج شده از سازندهای مخزن و منشاء گرو، گدوان، داریان، کژدمی، سروک، گورپی و پابده از چاه‎های متفاوت میدان نفتی مارون برای اولین بار انتخاب و با دستگاه کروماتوگرافی ...  بیشتر

10. پتروگرافی انواع دولومیت‌ها، بررسی دیاژنز، مرز احتمالی سازند شهبازان- آسماری و تفکیک رخساره ها بر اساس ویژگی‌های ژئوشیمیایی دولومیکرایت‌ها، شواهد پتروگرافی و روشهای آماری در برش دارابی (جنوب غرب ایران)

اسد عبدی؛ محمد حسین آدابی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 81-100

چکیده
    سازند شهبازان به سن ائوسن میانی تا بالایی از توالیهای دولومیت، آهک‌ دولومیتی و مارن تشکیل گردیده است. برش  مورد مطالعه در جنوب غرب ایران در منطقه لرستان واقع شده است. بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافیکی (اندازه دانه ها و فابریک) چهار نوع دولومیت تشخیص داده شده است. در دولومیکرایت (دولومیت I) با توجه به وجود قالبهای تبخیری، ...  بیشتر